SvD:s ledarblogg mjukar upp uttalanden om upphovsrätten

SvD ledarblogg antydde i går att en uppmjukad upphovsrätt som tillåter remixing och fri icke-kommersiell fildelning skulle innebära slutet för nyskapandet. I dag har de mjukat upp budskapet.

SvD säger att de gärna ser en reformerad och förkortad upphovsrätt. De går med på att vi behöver en betydligt mer omfattande citaträtt, eller fair use som är den amerikanska motsvarigheten.

“Men ingen upphovsrätt alls? Där är vi inte övertygade”, skriver Ledarbloggen. Jag är inte heller övertygad. Tvärtom tycker jag att de delar av upphovsrätten som fungerar ska behållas. Samma åsikt drivs av de flesta upphovsrättsskeptikerna i bloggsfären. SvD argumenterar mot åsikter som ingen, eller nästan ingen, framför.

Ledarbloggen gör en uppdelning mellan dem som har alternativa intäktskällor (turnerande musikartister) och dem som inte har det (studiomusiker). Det bör betonas att så länge det rör sig om kommersiell verksamhet kommer musikartister på turné, även med fri fildelning, att betala upphovsmännen för de framförda verken. Vill artisten använda inspelad musik, som intäktskälla eller marknadsföring, måste de naturligtvis betala studiomusikerna lön. Oavsett var intäkterna uppstår är det en ganska enkel uppgift att med kontrakt och anställningsavtal betala dem som gör jobbet.

Finns det inga intäkter någonstans kanske produkten eller affärsmodellen inte har en plats på marknaden.