ACTA-förhandlingarna på is

I dag publicerar SvD en tvärpolitisk debattartikel om det internationella antipiratavtalet ACTA. De som undertecknat artikeln är jag, Erik Josefsson, Erik Laakso och Erik Hultin.

Kritiken mot ACTA vilar på två ben. Dels oron för att avtalet kan medföra en än mer oproportionerlig upphovsrättsregim, dels förhandlingsprocessens slutenhet.

Samtidigt skriver den Kanadensiske rättsprofessorn Michael Geist att nästkommande förhandlingsmöte i Marocko har skjutits upp. Obama-administrationen vill ta sig tid att sätta sig in i ärendet innan de driver processen vidare. Förhoppningar om att Obama förändrar den amerikanska grundinställningen ska man dock vara försiktig med. Arbete för en effektivare internationell upphovsrättsregim är en prioriterad punkt på Obamas agenda.