ACTA: Vad betyder “hemlig”?

SvD skriver i dag om de hemliga ACTA-förhandlingarna. Till dess att avtalet är klart vet vi inte vilka rykten som ska tas på allvar och vilka som är missförstånd. Det är en direkt konsekvens av att förhandlingarna är hemliga.

EU-kommissionen säger sig inte förstå det svenska missnöjet med processen. Informationen om att ACTA-förhandlingarna äger rum är ju tillgänglig för alla.

Slutligen påstås det att förhandlingarna äger rum i hemlighet. Detta är inte korrekt. Det måste i och för sig alltid finnas en viss diskretion i internationella förhandlingar, men i det här fallet har det aldrig funnits någon avsikt att dölja det faktum att förhandlingar äger rum, eller att hemlighålla själva syftet med ett avtal.

Peter Power, talesman i handelsfrågor, EU-kommissionen

Om innehållet i svenska utredningar, propositioner och riksdagsbetänkanden var hemligt skulle det alltså vara problemfritt, bara medborgarna känner till att lagstiftningsprocessen äger rum?

Aftonbladet