Filmcensuren ser ut att försvinna

Nu har även kd accepterat att staten inte ska censurera film. Därmed finns det inget som hindrar att censuren avskaffas under den här mandatperioden, något som jag tillsammans med partikollegan Finn Bengtsson har begärt i en motion.

Frihet kommer sällan som ett resultat av politisk vilja, utan för det mesta till följd av entreprenörskap och teknisk utveckling. Det var genom sändningar från utlandet vi blev av med SVT:s tv-monopol, och det är genom nya distributionstekniker för film som biocensuren nu anses överspelad.

Efter kd:s svängning är vänsterpartiet det enda partiet i riksdagen som har problem med att avskaffa censuren. Vänsterpartiet har ett kongressbeslut om att censuren ska värnas.