Mary X om DN:s teorier

Moderaternas främsta och flitigaste bloggare Mary X Jensen skriver på SVT opinion om DN:s analys av FRA-motståndet.

Förståelsen för att internet är ett verktyg där informationen hela tiden flödar från olika håll utan att vara regisserad av någon avsändare tycks vara många främmande. Men så fungerar internet. Massor med olika synapser söker varandra och får fäste i oanade gångar.