Svensk IT-politik i EU

Sverige ska ta initiativ till en IT-politisk plattform på Europeisk nivå. I Computer Swedens artikel om saken framgår inte vad substansen i plattformen kan komma att bli, men behoven är tydliga.

För det första bör vi på EU-nivå göra en analys av den sammantagna effekten av de beslut som påverkar både friheten på nätet och kostnaderna för internetleverantörerna. Det har svenska IT- och Telekomföretagen länge efterfrågat.

För det andra bör vi stärka kraven på öppna standarder i den offentliga upphandlingen. Det är inte acceptabelt att den offentliga sektorn låser sig till propietära format och därmed stänger dörren för framtida konkurrens.

I USA ställs ACTA-avtalet i relation till Obamas löfte om ökad öppenhet. Låt oss hoppas att han står fast vid sitt vallöfte.