ACTA: De facto-lagstiftning?

EU-rättsexperten Ulf Bernitz instämmer med dem som befarar att den slutna ACTA-processen i praktiken är en lagstiftningsprocess. När avtalet väl färdigställs och offentliggörs blir trycket på att Sverige ska ansluta sig enormt, både från upphovsrättsindustrin och från andra stater. Rätt tid att ställa krav på öppenhet är alltså nu medan förhandlingarna ännu pågår.

Den svenska regeringen varken bekräftar eller dementerar riktigheten i de uppgifter om ACTA-processen som har läckt ut på internet. EU-kommissionen har bekräftat att ett antal diskussionspapper finns tillgängliga på internet, även om dessa inte är att betrakta som utkast till avtalstext eller riktlinjer.

At a preliminary stage of the discussions about the idea of a future ACTA, some of the negotiating parties have submitted concept papers, to present their initial views of the project to other partners. Some of these concept papers have been circulated on the net or commented in the press and presented as “draft ACTA texts or negotiating guidelines”, which they are not.


ACTA Fact Sheet från EU-kommissionen, sid 4