Kommuner kräver öppna standarder

Nio västsvenska kommuner kräver att alla Office-relevanta IT-system ska kunna användas tillsammans med Openoffice. Leverantörer av system som enbart stödjer Microsoft Office uppmanas att utveckla stöd även för öppna format.

Kommunerna meddelar sina leverantörer att de vid kommande upphandlingar av program och system tänker resa krav på mer öppenhet och stöd för både pdf och odf, det filformat som stöds i Openoffice.

Det borde vara en självklarhet att offentlig verksamhet, vare sig det är en kommun eller en statlig myndighet, väljer öppna lösningar som främjar konkurrens. Slutna standarder som främjar monopol ska enbart kunna väljas om det finns mycket starka skäl.