Pär Ström om internetfiltrering

I dag har jag lyssnat på ljudversionen av Pär Ströms skrift “Storebror tar fram munkavlen”.

Som vanligt när Pär Ström är i farten blir det intressant, angeläget, kunnigt och sakligt.

Skriften innehåller en besknivning av vad filtrering är och hur olika stater använder tekniken för att begränsa internet. Han räknar även upp de skäl för filtrering som ibland framförs – allt från blockering av politiskt material till blockering av pornografi och utländska spelsajter – och förklarar vad vi har att förlora på att ge oss ut på den vägen.

Somliga invänder mot att likställa filtrering med censur, men det är uppenbart att exempelvis IFPI:s krav på att blockera fildelningssajter strider mot censurförbudets anda.

Bland annat pekar Pär Ström på yttrandefrihetsgrundlagens första kapitel, tredje paragraf, tredje stycket:

Det får inte utan stöd i denna grundlag förekomma att myndigheter och andra allmänna organ på grund av innehållet i radioprogram och tekniska upptagningar förbjuder eller hindrar innehav eller användning av sådana tekniska hjälpmedel som behövs för att kunna ta emot radioprogram eller för att kunna uppfatta innehållet i tekniska upptagningar. Detsamma gäller förbud mot anläggande av trådnät för sändning av radioprogram. Lag (1998:1439).

Tanken bakom censurförbudet är att den som sprider olagligt material ska kunna ställas till svars i efterhand, men inte hindras från att yttra sig. Andra medborgare ska inte heller kunna hindras från att ta del av yttrandet genom att användningen av tekniska hjälpmedel förhindras. Andan i detta är klart oförenlig med upphovsrättsindustrins krav på att staten ska blockera webbplatser och stänga av internetanvändare.

Ström anser att det skydd för yttrande- och informationsfrihet som finns i grundlagen måste uppdateras. Den tekniska utvecklingen har löst upp gränserna mellan tv, film, radio, hemstereo och så vidare. Kanske är det dags för ett mer generellt skydd för det fria informationsflödet, som inte är formulerat i termer av tryckpressar och radiovågor?