OneSwarm tar över efter bittorrent?

I Aftonbladet skriver jag om fildelningsverktyget OneSwarm:s snabba tillväxt. Oneswarm låter internetanvändare fildela anonymt utan att vara beroende av en central server.

Av nyfikenhet hörde jag av mig till den grupp vid University of Washington som utvecklat verktyget. De berättade att tolv dagar efter att OneSwarm släppts hade mer än 100 000 besökare hittat till projektets hemsida, trots att ingen marknadsföring hade skett. Över 40 procent av besökarna kom från Sverige, och projektets webb-forum har tagits över av svenskar som utbyter kontaktinformation för att kunna dela filer med varandra.

[…]

OneSwarm är långt i från det första verktyget som erbjuder anonym kommunikation på internet, men det har kommit i precis rätt tid för att slå igenom. De senaste årens fildelningdiskussioner har uppmärksammat internetanvändare på hur öppet de exponerar sin ip-adress, både i samband med fildelning och i samband med andra aktiviteter. Om Internetleverantörernas nuvarande tystnadsplikt luckras upp kan ip-adressen enkelt kopplas till en person, och plötsligt är det som sker hemma i vardagsrummet inte längre en privatsak. Fildelningsdebatten har tydliggjort detta, och i praktiken fungerat som en enorm marknadsföringskampanj för anonymitetstjänster.

Aftonbladet

OneSwarm:s projektsida på University of Washington