Europaparlamentet röstar för öppna ACTA-förhandlingar

Europaparlamentet har röstat för att göra alla EU-kommissionens ACTA-relaterade handlingar tillgängliga för allmänheten.

Tidigare har det förts diskussioner om att ge Europaparlamentarikerna själva möjlighet att läsa hemliga ACTA-dokument, men det nu genomröstade förslaget om att offentliggöra handlingarna går alltså betydligt längre.

Så här lyder det tillägg som Europaparlamentet har röstat för:

(13a) In accordance with Article 255(1) of the EC Treaty, the Commission should immediately make all documents related to the ongoing international negotiations on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) publicly available.

Amendment 109

För att beslutet formellt ska fattas krävs också att förslaget går igenom i slutomröstningen.