ACTA: Svar till EU-kommissionen

I dag svarar jag, Erik Josefsson, Erik Laakso och Erik Hultin på EU-kommissionens uttalande om ACTA-processen.

Den uppfattning som EU-kommissionen uttrycker i sitt faktablad om Acta, att det är naturligt att undanhålla förhandlingar av ekonomisk betydelse från allmän insyn, ligger mycket långt från den offentlighet som vi i Sverige är vana vid.

Om vi i svensk lagstiftningsprocess tillämpade EU-kommissionens principer skulle utredningar, propositioner och riksdagsbetänkanden hållas hemliga till dess att lagstiftningen är färdigförhandlad och beslutad.

SvD Brännpunkt

Jonas Morian kommenterar.

I en annan del av SvD försäkrar Antipiratbyråns Henrik Pontén att han har metoder för att jaga fildelare som använder OneSwarm.