ACTA: Obama lika hemlig som Bush

Obama-administrationen har avslagit en ansökan om att få ACTA-relaterade handlingar utlämnade. Avslaget motiveras med hänvisning till att antipiratavtalet är en fråga om nationens säkerhet.

I januari avslog Bush-administrationen en liknande ansökan med samma motivering.

Grannlandet Kanada ansluter sig däremot till de länder som förespråkar öppna förhandlingar. Kanadas handelsminister Stockwell Day säger att Kanada ska driva på för ökad transparens.

Samtidigt som allmänheten saknar insyn får en rad upphovsrättsorganisationer tillgång till de hemliga handlingarna, eftersom de har status som officiella rådgivare till den amerikanska enheten för utrikes handel. Exempelvis mediabolaget Time Warner och filmindustrins MPAA sägs ha full insyn i förhandlingarna.

Uppdatering: Nu skriver DN om saken.