Bodström: Kortare datalagring seger för Hells Angels

Alliansen har kommit överens om att trafikdatauppgifter ska lagras i sex månader. Det är den kortaste lagringstid som EU:s datalagringsdirektiv tillåter.

SvD:s slutsats – att moderaterna har backat – stämmer inte. Moderaterna har aldrig tagit ställning för något annat än sex månaders lagring, även om enskilda riksdagsledamöter har uttalat sig på ett sätt som kan tolkas annorlunda.

Det är inte bara lagringstiden som är intressant, utan också villkoren som måste uppfyllas för att trafikdata ska lämnas ut. Det måste röra sig om allvarlig brottslighet, och endast myndigheter bör kunna få tillgång till uppgifterna efter domstolsbeslut.

Det är ännu inte klargjort hur datalagringsdirektivet förhåller sig till IPRED. En leverantör kan i dag radera alla uppgifter om vilken abonnent som har använt vilket IP-nummer. Det är inte längre tillåtet när datalagringsdirektivet träder i kraft. Då uppstår en fråga som jag tidigare ställde till justitieministern:

Hur avser justitieministern att garantera att identiteten bakom en viss ip-adress, i de fall då denna information är lagrad enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, inte kan utlämnas till privata upphovsrättsinnehavare?

Riksdagen

Thomas Bodström anser inte att sex månaders lagring av vem vi ringer och vem vi mailar är tillräckligt långtgående. Men det är egentligen inga problem, tycker han. När han har makten kan han enkelt förlänga lagringstiden.

Sex månader är helt acceptabelt. Det blir en liten fördel för Hells Angels och en liten försämring för brottsoffer. Men vi ska inte överdriva effekten, och behöver vi förlänga det ytterligare är det enkelt när lagen väl finns på plats, säger Bodström till SvD.se.