Hur fungerar Ipredator?

Pirate Bay-grundarna lanserar nu beta-versionen av anonymiseringstjänsten Ipredator. Ipredator-användare surfar genom en krypterad VPN-tunnel, och påstås vara säkra gentemot både upphovsrättsjurister och FRA.

Även tjänster som Relakks använder VPN-tunnlar. Skillnaden ligger kanske i att Ipredator-servern har placerats utomlands? Utrikes placerade servrar är en förutsättning för att verksamheten ska undgå datalagringsdirektivets krav på att spara bland annat kundernas IP-adresser. En anonymitetstjänst har nämligen samma förpliktelser som en internetleverantör i förhållande till datalagringsdirektivet.

Peter Sundes påstående om att Ipredator skyddar mot FRA-spaning stärker bilden av att den krypterade VPN-tunneln upprättas mellan den svenska internetanvändaren och en server utanför landets gränser. Den som vet mer får gärna berätta i kommentarsfältet.

I valet mellan tjänster som Ipredator och öppna källkodsprojekt som OneSwarm tror jag att det senare får större genomslag.

Computer Sweden Aftonbladet