Bättre tillgång till offentlig information

På dagens frågestund i riksdagen frågade jag Mats Odell vad regeringen gör för att öka användningen av öppen källkod och öppna standarder i den offentliga sektorn.

Svaret blev ovanligt konkret. I morse fattade regeringen ett beslut om att inrätta en e-delegation – en arbetsgrupp som under ledning av Skatteverkets generaldirektör ska utveckla svensk e-förvaltning. Istället för att varje statlig enhet gör som de vill kommer det att finnas en central styrning av den offentliga förvaltningen mot större öppenhet. Myndigheters e-tjänster byggs samman.

Staten ska stegvis frigöra sig från beroendet av hemlig källkod och slutna standarder.

E-delegationen ska i sitt arbete sträva efter att den offentliga förvaltningens e-tjänster i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar.

Den 30 september ska delegationen ha levererat ett åtgärdsförslag till regeringen.

Internet World Computer Sweden