Ekonomiska konsekvenser av internetreglering

I dagens nummer av Norrtelje tidning har jag skrivit om de ekonomiska kostnader som alltför långtgående internetregleringar medför.

Internetleverantörernas engångskostnad för kommande övervakningslagar, som i de flesta fall kommer från EU, är mellan 11 och 16 miljarder kronor. För varje abonnent blir det en kostnad på omkring 3 000 kronor, och till det ska läggas en årlig extrakostnad på nästan 700 kronor, bara på telefon- och interneträkningen. Kostnaderna för EU-regleringar är alltså betydligt större än eventuella EU-subventioner till svensk bredbandsutbyggnad.

Artikeln är baserad på IT- och telekomföretagens rapport
Kostnader som belastar telekombranschen.