IPRED: Mönstret upprepar sig

Tidningarna rapporterar att fildelningen omedelbart minskade när IPRED-lagen trädde i kraft. Henrik Pontén får oemotsagd peka på detta som ett bevis för att lagen fungerar som upphovsrättsindustrin planerat.

Ingen nämner att mönstret vi ser är identiskt med det som finska internetleverantörer såg när motsvarande lagstiftning infördes i Finland.

Så här skrev jag i Svenska Dagbladet den 15 mars 2008:

Finland har infört motsvarande lagstiftning, och där har de avsedda resultaten uteblivit. De finska ­nät­operatörernas ­före­ning­ FICIX har ­analyserat internet­trafiken och konstaterar att fildelningen har fortsatt att öka trots nya lagar.

I samband med ett antal uppmärksammade rättegångar minskade fildelningen tillfälligt med en tredje­del. Tre månader senare var trafiken dock lika omfattande som tidigare, och den fortsätter uppåt.

Metro