ACTA: Utkast på wikileaks

I dag publicerade Wikileaks vad som påstås vara ett utkast till ACTA-avtal, framtaget av USA och Japan. Om utkastet är äkta vet jag inte.

Det läckta dokumentet innehåller inte mycket nytt i sak, men om det är genuint så bekräftar det farhågor som har förts fram i den offentliga diskussionen.

Avsnittet om internetregleringar är ännu inte förhandlade, men i utkastet finns rubriken “Special Requirements Related to the Information Technology and Internet Distribution” uppsatt. Vid kommande förhandlingsmöten ska konkreta skrivningar om bland annat internetleverantörers ansvar diskuteras.

I utkastet finns skrivningar om förelägganden mot mellanhänder som befattar sig med piratkopierat material. Huruvida Internetleverantörer och webbplatser med användargenererat material – som Youtube och WordPress – räknas som mellanhänder i det här sammanhanget är oklart.

Bestämmelserna om att tullen får söka i resväskor efter kopierade varor – falska Lacoste-tröjor, dvd-filmer och mp3-spelare med olovligt kopierad musik – blir enligt dokumentet frivilligt. Det kan nog vara en god idé för den som inte vill få datorn genomsökt att lämna den hemma under USA-resan om avtalet blir verklighet.

ACTA föreslås inte bara bli ett avtal utan ska även bli en organisation som styrs av ACTA-rådet (ACTA Oversight Council). ACTA-rådet ska se till att medlemsländerna inför avtalets krav fullt ut och arbeta för att få fler länder att ansluta sig. De ska också avgöra tvister. På ACTA-rådets möten ska berörda aktörer, det vill säga upphovsrättsindustrin, få medverka som observatörer.