Inget nytt kryphål

P3 Nyheter har upptäckt att Bahnhof inte systematiskt loggar tilldelningen av IP-adresser. “Nytt kryphål i IPRED-lagen” sätter de som rubrik, och antyder att Bahnhof utnyttjar en lucka i lagen som förbisetts av lagstiftaren. Så är det inte.

Jag diskuterade just den här frågan med Jon Karlung när IPRED-propositionen ännu inte var skriven, och ställde en skriftlig fråga till justitieministern om datalagringsdirektivet där jag påpekade att loggning av ip-tilldelning i dag är frivillig.

Att lagra uppgifter om abonnenters ip-adresser är i dag, i den mån det tillåts, frivilligt för en Internetleverantör. Med datalagringsdirektivet införs ett krav på att dessa uppgifter lagras under en viss tid.

Själva frågan var:

Hur avser justitieministern att garantera att identiteten bakom en viss ip-adress, i de fall då denna information är lagrad enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, inte kan utlämnas till privata upphovsrättsinnehavare?

Min hänvisning till grov brottslighet har sin bakgrund i att datalagringsdirektivets uttalade syfte är att ge statliga myndigheter tillgång till information om terrorism och andra grova brott. Syftet är inte att den lagrade informationen ska kunna användas till allt möjligt och lämnas ut till vem som helst.

Osäkerheten kring om datalagringsdirektivet kommer tvinga Bahnhof att lämna ut ip-uppgifter till upphovsrättsindustrin kvarstår än i dag.

Opassande SvD