Obama: Strike Two

Obama gick till val på ett budskap om öppenhet i statsförvaltningen. Som nyvald president upprepade han att han skulle göra upp med den hemlighetskultur som präglade Bush-administrationen.

Efter ett par månader som president avlslog han en begäran om att ACTA-dokument skulle offentliggöras, med hänvisning till nationens säkerhet.

En snäll tolkning vore att Obama-administrationen ännu inte hunnit ompröva Bush:s hemlighetspolicy och att avslagsbeslutet fattades slentrianmässigt. Nu redovisar dock tankesmedjan Cato Institute – där jag för övrigt praktikarbetade för några år sedan – uppgifter om att Obama även i fler avseenden har misslyckats med att hålla sitt löfte om ökad öppenhet.

Ett inslag i Obamas öppenhetspolicy skulle vara att posta alla lagförslag som antagits av kongressen på Vita husets hemsida, och där skulle de finnas tillgängliga för allmänheten i minst fem dagar innan presidenten satte sin signatur på dem. Ett syfte med att posta lagar på detta sätt är att sista minuten-tillägg om subventioner och regleringar som gynnar enskilda kongressledamöters bidragsgivare hinner exponeras, vilket i sin tur kan förväntas minska denna typ av korruption.

Men enligt Cato Institutes Jim Harper har Obamas löfte inte infriats. Av elva lagar som presidenten signerat var det möjligen en som postades offentligt på Vita husets hemsida fem dagar före undertecknandet.