Landstinget i Jämtland kontrollerar inte internet

Landstinget i Jämtland förbjuder sina anställda att använda Facebook på jobbet. Det får de väl göra om de är rädda för maskar och trojaner, eller om de helt enkelt inte tycker att Facebook-surfande ska ske på betald arbetstid.

Men ett argument från it-särherhetschefen är väldigt märkligt.

På Facebook finns länkar till andra sidor vars innehåll inte är lämpligt och som landstinget inte förfogar över. Det är en generell riskbedömning som gör att vi måste göra så här.

Om surfandet ska begränsas till sidor som Jämtlands läns landsting förfogar över är det en dålig idé att överhuvud taget ha en internetuppkoppling.