Ja till 138 – parlamentet sågar upphovsrättslobbyn

Nu har Gunnar Hökmark och de andra Europaparlamentarikerna i industriutskottet röstat igenom tillägg 138, eller tillägg 46 som det kallas i det här sammanhanget.

Tillägget säger att ingen ska kunna straffas med avstängning från internet utan en rättslig process.

Den 5 maj röstar hela Europaparlamentet. Parlamentets position är med andra ord inte fastslagen, men industriutskottets linje kommer att väga tungt. Den 12 maj får även ministerrådet chansen att stå upp för yttrande- och informationsfrihet.

Den svenska regeringen har på hemmaplan tagit ställning mot internetavstängning genom att kasta den så kallade Renforsutredningen i papperskorgen. Nu är centerpartisterna på Näringsdepartementet tveksamma till att stödja tillägg 138 med hänvisning till att EU inte bör få ett mandat att reglera rätten till internettillgång.

Lösningen är enkel: Kräv ett tillägg som säger att ingen EU-reglering ska kunna tolkas som ett krav på avstängning från nätet utan föregående rättsprocess. Det inkräktar inte på det nationella självstyret, men skyddar medborgarna från att avstängning smygs in i framtida direktiv och rambeslut från EU.

Jag tycker i och för sig att statligt beordrad avstängning från nätet ska vara förbjudet enligt svensk grundlag även efter en rättsprocess. Men det får bli ett senare steg.