Tillägg 138: Regeringen borde lyssna på Hökmark

Gunnar Hökmark bekräftar att diskussionerna om telekompaketet inkluderar frågan om reglering av innehåll på internet. Våra moderata företrädare i parlamentet har länge arbetat för tillägg 138 – som går ut på att ingen ska stängas av från nätet utan rättslig prövning – och mot franska tillägg som går ut på motsatsen.

I parlamentet har majoriteten gått på rätt linje, medan delar av ministerrådet stretar emot.

Nu har frågan varit uppe till förhandlingar mellan rådet och parlamentet med några skiljaktiga uppfattningar. Dels har det från fransk sida förts fram krav på att operatörer ska åläggas ett konsumentansvar att stänga av användare, dels har ett antal andra medlemsstater varit negativa på grund av att man ansett att en EU uppfattning om hur enskilda myndigheter ska agera strider mot subsidiariteten och ligger utom EU-kompetensen.

Gunnar Hökmark

Liksom de moderata parlamentarikerna står regeringen för rätt uppfattning i sak. EU ska inte tvinga internetoperatörer att stänga av någon från nätet. Men regeringen anser att tillägg 138 vidgar EU:s mandat till att omfatta rättsfrågor som bör vara nationella. Om vi etablerar att EU har mandat att säga nej till avstängning har EU även mandat att säga ja till avstängning, och då är det bättre att vi i Sverige hävdar vår självbestämmanderätt.

Jag har förståelse för båda strategierna, men tror att de svenska parlamentarikerna har landat mest rätt. Frankrike och andra internetskeptiska krafter kommer inte att respektera Sveriges rätt att fatta självständiga beslut i frågan oavsett vad vi nu säger om tillägg 138. Frågan om three strikes ligger redan på EU:s agenda, och givet det bör vi på EU-nivå arbeta fram spärrar mot avstängning.

MinaModerataKarameller SvD