Sms-rösta i Europavalet

Vår moderata partisekreterare Per Schlingmann resonerar i Göteborgsposten om hur vi bättre kan använda tekniken i demokratins tjänst.

Schlingmanns idé om att i Europavalet 2014 tillåta internetröstning och sms-röstning är utmärkt. Det sänker tröskeln, och på sikt innebär billiga internetomröstningar att vi kan göra den svenska demokratin mer aktiv och direkt.

Säkerheten borde vi klara med tanke på att vi redan har ett system för e-legitimation som duger till att deklarera på internet.

Dock måste vi förhålla oss till risken för att den som röstar utsätts för otillåtna påtryckningar. Vallokalen är i viss mån ett skydd från sådant.