138an: Låt oss vara konstruktiva

Hökmark summerar läget för telekompaketet:

I kväll har vi i industriutskottet röstat ja till det förhandlade telekompaketet som är färdigt just utom i den fråga som berör den gamla 138:an. Eftersom rådet förslag till kompromiss inte var tillräckligt tydlig eller stark röstade vi på denna punkt för den gamla 138:an.

Förhoppningsvis blir denna fråga klar till i maj med de krav som jag och parlamentet ställer. Jag själv tycker, som jag skrivit åtskilliga gånger likadant som tidigare, och vill se samma resultat som då, även om det inte behöver vara exakt samma ordalydelse.

I sitt veckobrev Frihetens värden utvecklar Hökmark vad han menar med att ordalydelsen inte behöver bevaras:

Det är utomordentligt lätt för rådet att föreslå eller acceptera formuleringar som inte på något sätt strider mot subsidiaritetsprincipen eller EU-kompetens och klargöra det som är syftet med 138/46 och det kommer i vilket fall som helst bli nödvändigt.

Detta vore en mycket bra kompromiss. Näringsdepartementet har en poäng i att vi inte ska ge EU mandat att reglera den här sortens frågor. Oavsett vad man tycker om three strikes-lagar är det rimligt att Frankrike utformar sitt regelverk för internet och att vi i Sverige är fria att utforma vårt.

En konstruktiv kompromiss vore därför att skriva om 138:an så att tillägget slår fast att inga EU-regleringar ska tolkas som krav på medlemsländerna att stänga av internetanvändare. Då handlar det om att EU reglerar sig självt och inte om att EU reglerar medlemsländerna.