Moderaterna mot större öppenhet

I dagens SvD skriver jag och riksdagskollegan Göran Pettersson att en bra, genomtänkt politik förutsätter intellektuell öppenhet. Det gäller samhället i stort – vilken är en av anledningarna till att yttrandefriheten på nätet är så viktig – och det gäller Moderaterna som parti. Behovet av att kunna balansera motstående intressen ökar i takt med att Moderaterna vänder sig till en allt bredare väljargrupp.

En förutsättning för att vi som parti ska kunna förnya oss ytterligare är att vi fortsätter frigöra oss från förutfattade meningar och istället är öppna för att förändra vår politik i takt med att omvärlden utvecklas.