IPRED: Kräv att din internetleverantör slutar lagra IP-nummer

När Bahnhof meddelade att de inte lagrar uppgifter om tilldelning av IP-adresser skrev Sveriges Radio att de hade hittat ett kryphål i IPRED-lagen. Nu skriver en rad tidningar att Tele 2, genom att följa Bahnhofs exempel, kringgår lagen. IFPI:s Peter Danowsky beskriver det som domstolstrots.

Att IFPIs advokat agerar oseriöst är kanske inte så förvånande, men att tidningarna beskriver internetleverantörernas agerande som civil olydnad är märkligt.

I sak är det klarlagt att internetleverantörerna inte har någon skyldighet att lagra tilldelning av IP-adresser.

De flesta bredbandsoperatörer sparar loggar som gör det möjligt att avgöra vilken kund som hade en viss ip-adress vid en viss tid. Men enligt Post- och Telestyrelsen står det företagen i princip fritt att låta bli. Därmed blir det i praktiken omöjligt att begära ut personuppgifter, vilket är precis vad lagen handlar om.

– Någon generell skyldighet att spara den här typen av uppgifter för alla abonnenter föreligger inte, säger Peder Cristvall, jurist på PTS.

Daniel Westman, doktorand i juridik vid Stockholms universitet, är inne på samma spår. De flesta operatörer vill kunna spara loggar för att utreda missbruk som utskick av skräppost eller överbelastningsattacker, säger han.

– Av det skälet har man tyckt att det behövs en viss lagring. Men rent rättsligt finns det inget krav på att lagra den här typen av information, säger han.

Computer Sweden

Jag har skickat ett mail till Bredbandsbolaget och bett dem att upphöra med lagringen av IP-nummer. Den som känner sig manad är välkommen att kopiera brevet och skicka det till sin internetleverantör.

Hej,

Jag vill som kund be er att framöver låta bli att lagra uppgifter om vilken IP-adress som jag blir tilldelad. Uppgifterna behöver inte lagras enligt lag, och andra internetleverantörer har redan beslutat att upphöra med lagringen.

Genom att ni lagrar mina IP-uppgifter kan jag inte använda ett öppet trådlöst nätverk utan att utsätta mig för risken att få min identitet utlämnad till upphovsrättsinnehavare. Detta eftersom jag inte kan kontrollera om andra gör sig skyldiga till olagliga upp- eller nedladdningar genom mitt abonnemang.

Ett kravbrev från en upphovsrättsinnehavare och en eventuell rättsprocess är en stor olägenhet även för den som inte har gjort något olagligt, och som kund kan man begära av sin internetleverantör att de vidtar lagliga åtgärder för att skydda sina kunders rätt till privat kommunikation.

Kopplingen mellan IP-nummer och en abonnents identitet är känslig information som bland annat kan användas för att kartlägga enskildas beteende och för att avslöja internetpseudonymer.