Telekompaketet: Något slags kompromiss

Ministerrådet tycks ha nått en kompromiss om hur tilläggen 138/46 och 166 i telekompaketet ska hanteras.

Kompromissen som framförhandlades i går kväll mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet och antogs av medelsstaternas EU-ambassadörer idag, om EU:s nya telekompaket, betyder att den som blivit avstängd från exempelvis sin internetleverantör kan få sin sak prövad av domstol. Det förhållandet gäller redan idag men syftet med kompromissen från Europaparlamnetet sida var att stoppa ett kommande franskt lagförslag som skulle ge en speciell myndighet och inte en domstol möjligheten att stänga av en person från Internet.

Europaportalen

Så kompromissen går alltså ut på att i efterhand få avstängningen av ett internetabonnemang prövad i domstol, något som redan är möjligt i dag?

Vid första anblicken ser det ut som ett ganska obetydligt skydd, samtidigt som EU etablerar sin rätt att styra detta politikområde. Ett försumbart plus och ett stort minus.

Förhoppningsvis kommer snart mer detaljerad information.