Telekompaketet: 138:an klarar sig, men vänstern har dödat 166:an

Det var varit svårt att följa utvecklingen kring telekompaketet de senaste dagarna, men nu har bilden klarnat. Tillägg 138 om att misstänkta fildelare inte ska kunna stängas av från nätet ingår utan större förändringar i den kompromiss som Europaparlamentet nu ska fatta beslut om. Det är bra, även om jag har vissa synpunkter på att EU överhuvud taget reglerar detta.

Samtidigt har vänsterpartierna i Europaparlamentet – (V) och (MP) – förstört möjligheterna att få igenom tillägg 166 om att rättsliga åtgärder mot aktörer på internet måste vara proportionerliga. Henrik Alexandersson förklarar.