Slutet för gratis nyheter på nätet

Rupert Murdoch, som äger bland annat Wall-Street Journal och Fox News, förutser att gratistidningen på internet snart kommer att försvinna. Backgrunden är att den amerikanska tidningsbranschen befinner sig i ekonomisk kris och behöver nya intäktskällor.

Kommer vi alltså med tiden att övergå till lösenordsskyddade tidningssajter som bara prenumeranter har tillgång till? Så blir det knappast, av flera skäl.

För det första kommer det alltid att finnas en efterfrågan på annonsfinansierade nyheter som är gratis att läsa. Kanske räcker inte annonsmarknaden för att försörja alla nuvarande online-tidningar och kanske går några tidningar går omkull. Men det spelar mindre roll för läsarna, som fortfarande har ett överflöd av nyhetssajter att välja mellan.

För det andra kan inte fakta låsas in med hjälp av upphovsrättslagstiftning. De nyheter som rapporteras på betalsajter läcker snabbt ut på gratissajter, helt lagligt.

För det tredje har människor vant sig vid lyxen att inte vara beroende av endast en nyhetskälla. På papperstidningens tid fick en läsare nöja sig med att läsa vad som stod i SvD, DN eller någon annan tidning som de prenumererade på. På nätet går det att snabbt skumma igenom samtliga större tidningar och plocka ut de intressantaste artiklarna från var och en. Vi som läser nyheter på detta sätt vill inte återgå till den gamla ordningen med en prenumeration hos en enda nyhetsleverantör.

Mediaforskaren Joshua Benton vid Harvard bedömer att ungefär tre procent av online-läsarna är beredda att betala för tillgången till artiklar. Frågan är hur tidningsföretagen tar betalt av dessa tre procent utan att skrämma bort resten.

“I suspect within any readership there is a small slice — maybe three percent — that is willing to pay. News organizations are going to have to find a way of getting money from that slice without driving away everybody else,” Benton said.

“I don’t think you can afford to put a lock and chain on the front page. It is a matter of figuring out which products you can charge money for.”

Uppenbarligen går det inte att ta betalt för en nyhet som finns att läsa på tiotusentals olika webbplatser. Däremot kan det gå att ta betalt för unikt material som inte enkelt kan återges gratis på andra webbplatser. Och kanske går det för en högkvalitativ tidning att hitta kunder som är beredda att betala för en extra noggrann faktagranskning. Information finns i överflöd på nätet, men den som mer trovärdigt än konkurrenterna kan garantera att allt som står på den egna webbplatsen är korrekt erbjuder ett stort mervärde.