Arnold vill ha Open Source-böcker i skolan

Arnold Schwarzenegger söker efter innovativa sätt att skära bort kostnader från Kaliforniens ansträngda budget. Ett förslag som guvernören arbetar med är att göra utbildningen, som står för 40 procent av delstatens utgifter, billigare genom användandet av öppna skolböcker – alltså skolböcker som består av material som är fritt för alla att använda.

Till att börja med handlar det om läroböcker i matematik och naturvetenskap. Skollitteratur är ett känsligt ämne i Kalifornien där religiösa och politiska grupper bråkar om hur skolan ska beskriva världen. En bok med öppen licens i samhällsvetenskap skulle omedelbart bli kontroversiell.

Öppna licenser för skolböcker skulle vara av stort värde när grundarbetet väl är gjort. Då kan vem som helst uppdatera böckerna och konkurrera med nya, förbättrade versioner. Frågan är bara hur lönsamt projektet är för den som ska bära det tyngsta lasset och redigera ihop den första versionen av en bok som sedan alla är fria att kopiera, förändra och sälja vidare.