Telekompaketet: Parlamentets beslut stoppar inte franska avstängningar

I månader har svenska Europaparlamentariker och bloggare kämpat för tillägg 138 i telekompaketet, som säger att ingen får stängas av från nätet utan rättslig prövning. Ett viktigt argument för många har varit att 138:an skulle stoppa Frankrikes nya antipiratlag.

Nu säger EU-kommissionären Viviane Reding att den franska fildelningslagen är ohotad även om 138:an antas. Kommissionen tolkar inte tillägg 138 som ett förbud mot avstängningar enligt fransk modell, vilket är av enorm betydelse eftersom kommissionen är den institution som ska se till att EU:s regelverk efterlevs.

Viviane Redings talesperson lutar sig mot det faktum att den franska antipiratlagen inte är en implementering av ett EU-beslut.

Hennes talesperson Martin Selmayr bekräftar för Europaportalen att EU-kommissionen inte har någon avsikt att inleda en rättslig process mot Frankrike med anledning av Hadopi-lagen.
– Det är inte aktuellt. Och det gäller oavsett om 138:an antas eller inte i ministerrådet. EU-kommissionen kan bara agera om ett land implementerar en lag antagen på EU-nivå felaktigt och Hadopi är inte en implementering av en EU-lag, säger han.

Europaportalen

Det är inte helt lätt att förstå logiken.

Implementering av en EU-lag innebär oftast att ett medlemsland måste stifta nya lagar, men det kan också innebära att befintliga lagar måste ändras eller skrotas. Om en nationell lag strider mot ett EU-direktiv blir följden att den nationella lagen måste justeras för att direktivet ska bli tillgodosett.