Junilistan kommer släpandes med bredbandsskatt

Junilistans toppkandidater har upptäckt att fildelningsfrågan engagerar många väljare, och har nu skrivit en debattartikel.

Tyvärr har de inget att tillföra.

Först kommer de dragande med förslag om en upphovsmannafond som ska finansieras genom bredbandsskatt. Sedan anser de att marknaden för distribution ska monopoliseras genom att webbplatserna för laglig nedladdning ska ägas att upphovsmännen själva.

Hur hade de tänkt hantera det faktum att internetanvändarna kanske föredrar andra webbplatser än de upphovsmannaägda? Och att människor även fortsättningsvis lär skicka filer mellan sig genom e-mail, chattprogram och mobiltelefoner?

Debattartikeln avslutas med påståendet att fildelning är stöld.

Om junilistan trodde att det här skulle rädda dem kvar i Europaparlamentet blir de nog besvikna.