Socialdemokraterna vill ha ett positivt debattklimat?

Socialdemokraternas partisekreterare attackerar planerna på politisk tv-reklam med argumentet att tv-reklam inbjuder till ett negativt debattklimat.

Vilket tonläge anser då socialdemokraterna att debatten ska ha?

Så här säger Mona Sahlin om nivåerna i a-kassan:

Det är bara ett uttryck för hur misslyckad och satanisk som regeringens så kallade arbetslinje är. Färre omfattas. Färre har råd. Färre får en rimlig nivå. Färre får del av aktiva åtgärder. Det är sataniskt, elakt och väldigt konservativt.

Ekot den 11 november 2008

Ja, hon säger faktiskt exakt så i radiointervjun.