Amerikanska staten släpper rådata

Jag har tidigare klagat över att Obama inte har levt upp till sina löften om att förbättra insynen i statsförvaltningen.

Men nu händer det saker.

För några dagar sedan lanserade Obama-administrationen webbplatsen data.gov, som tillgängliggör statlig information i form av rådata. Format som erbjuds är exempelvis XML och text/csv(kommaseparerade värden). Än så länge innehåller inte webbplatsen någon enorm mängd information, men tanken är att den ska fyllas på.

Poängen med att släppa rådata – något som vi bör göra även i Sverige – är att programmerare enklare kan använda informationen i nya projekt. Den svenska sajten Citizen’s Intelligence Agency presenterar till exempel information om riksdagsledamöters omröstningar på ett sätt som riksdagen egen webbplats inte gör. Projektet hade underlättats om riksdagsdministrationen hade tillhandahållit voteringsdata i format som är lätthanterliga för en dator. Men den hjälpen gavs inte så Pether Sörling, som står bakom sajten, fick skrapa informationen från riksdagen.se.

Att släppa rådata är ett naturligt steg mot en starkare offentlighetsprincip. Det ska inte bara vara enkelt att få ut information från staten, utan det ska också vara enkelt att bearbeta informationen för att presentera den på nya, innovativa sätt.

Obama-administrationen organiserar även ett interaktivt brainstorming-möte där alla som vill kan bidra med idéer om hur öppenheten kan öka ytterligare.

I första fasen kan allmänheten skicka in förslag och rösta om andras förslag. I ett andra steg ska förslagen diskuteras på en blog-plattform. I ett tredje steg ska de mest intressanta förslagen vidareutvecklas och preciseras på en wiki-sajt.