Pia Kinhult bäst i test

Sami, intresseorganisationen för svenska artister och musiker, har ställt frågor till kandidaterna i Europavalet.

Även om flera av frågorna är felaktigt formulerade ger svaren en någonlunda bild av vad kandidaterna anser om fildelning och upphovsrätt.

Jag noterar ett par saker.

Miljöpartiets kandidater, som försöker framställa sig som framtidsoptimister, resonerar i själva verket utifrån premissen att fildelning är ett stort problem. Problemet vill de lösa genom nya statliga ersättningssystem.

Om någon från miljöpartiet läser den här bloggen rekommenderar jag Chris Andersons artikel Everything in the music industry is up! (except those plastic discs).

Pia Kinhult, som står på plats nio på moderaternas valsedel, ger det bästa svaret på frågan om hur fildelningsfenomenet ska betraktas.

Det handlar om att modernisera upphovsrätten och se till vad som egentligen är affärsidén. Spridningen på nätet är av godo och har samtidigt gett många nya aktörer en möjlighet som skivbolag och andra aldrig gett dem. Att tekniken ger nya möjligheter måste accepteras. Det är bara en tidsfråga för de gamla strukturerna att stå emot en strukturomvandling som nu sker i musikvärlden igen och det kommer inte att vara sista gången. Musikbranschen måste tänka igenom vad som verkligen är syftet med verksamheten. Inte annorlunda än det som fordonsindustrin går igenom.