Tillsätt en öppenhetsminister

Obama har meddelat att amerikanska staten ska bli mer restriktiv med att sekretessbelägga dokument. Redan sekretessbelagda handlingar ska i ett högre tempo bli offentliga.

Under Bush-åren gick det i motsatt riktning, mot ökad sekretess.

I Sverige har vi en stark offentlighetsprincip, men frågor om öppenhet har på senare tid inte prioriterats tillräckligt högt av vare sig partierna eller väljarna. Kanske är den pågående debatten om friheten på internet ett tecken på att det kan komma att förändras. Här kommer ett konkret förslag: Allianspartierna borde lova att vid en valseger 2010 tillsätta en öppenhetsminister som ansvarar för att den nya tekniken utnyttjas fullt ut för stärkt medborgarinflytande och bättre tillgång till statlig information.