Pia Kinhult bäst i test

Sami, intresseorganisationen för svenska artister och musiker, har ställt frågor till kandidaterna i Europavalet. Även om flera av frågorna är felaktigt formulerade ger svaren en någonlunda bild av vad kandidaterna anser om fildelning och upphovsrätt. Jag noterar ett par saker. Miljöpartiets kandidater, som försöker framställa sig som framtidsoptimister, resonerar i själva verket utifrån premissen att…

Tillsätt en öppenhetsminister

Obama har meddelat att amerikanska staten ska bli mer restriktiv med att sekretessbelägga dokument. Redan sekretessbelagda handlingar ska i ett högre tempo bli offentliga. Under Bush-åren gick det i motsatt riktning, mot ökad sekretess. I Sverige har vi en stark offentlighetsprincip, men frågor om öppenhet har på senare tid inte prioriterats tillräckligt högt av vare…

Ephone vill pröva IPRED mot datalagringsdirektivet

Ephone är den första internetleverantör som efter IPRED:s ikraftträdande tagit emot en begäran om att lämna ut identiteten på en kund. Begäran kommer från ett antal bokförlag som hävdar att kunden olagligt tillgängliggör ljudböcker. Ephone har redan tidigare motsatt sig att lämna ut kundens identitet. Förlagen säger att kunden genom en ftp-sajt gör ljudböckerna tillgängliga…

Datalagringsdirektivet: Bättre för sent än för snabbt

EU-kommissionen har skickat in en ansökan om att stämma Sverige i domstolen. Anledningen är att datalagringsdirektivet, som beslutades 2005 på Thomas Bodströms initiativ, skulle ha varit infört i svensk lag 2007. Eftersom lagrådsremissen är på gång och propositionen ska läggas före sommaren är det sannolikt att processen mot Sverige läggs ned, men även om vi…

Systemet med tv-licens på väg att kollapsa

I dagens Expressen skriver jag om hur nya tekniska förutsättningar gör tv-licensen till en ohållbar konstruktion. En normalsnabb dator kan utan vidare fungera som en tv. Samtidigt har mobiltelefonerna i praktiken blivit till minidatorer, och även de kan användas som portabla små tv-apparater. Den här tekniska utvecklingen innebär att systemet för tv-licens är på väg…

Amerikanska staten släpper rådata

Jag har tidigare klagat över att Obama inte har levt upp till sina löften om att förbättra insynen i statsförvaltningen. Men nu händer det saker. För några dagar sedan lanserade Obama-administrationen webbplatsen data.gov, som tillgängliggör statlig information i form av rådata. Format som erbjuds är exempelvis XML och text/csv(kommaseparerade värden). Än så länge innehåller inte…

Socialdemokraterna vill ha ett positivt debattklimat?

Socialdemokraternas partisekreterare attackerar planerna på politisk tv-reklam med argumentet att tv-reklam inbjuder till ett negativt debattklimat. Vilket tonläge anser då socialdemokraterna att debatten ska ha? Så här säger Mona Sahlin om nivåerna i a-kassan: Det är bara ett uttryck för hur misslyckad och satanisk som regeringens så kallade arbetslinje är. Färre omfattas. Färre har råd.…

7 200 filmer på en skiva – hur ser den framtiden ut?

Forskare vid Swinburne University of Technology har utvecklat en skiva som rymmer 1,6 terabyte data. Med förfinad teknik kan skivan, som har samma dimensioner som en cd-skiva, rymma 7,2 terabyte. En skiva på 7,2 terabyte kan innehålla 1 600 dvd-filmer. Den som nöjer sig med traditionell divx-kvalité får plats med ungefär 7 200 filmer på…

Inga moderata skräcksiffror

I dag skriver tidningarna om de moderata “skräcksiffrorna” inför Europaparlamentsvalet. Visst låter det dramatiskt med “ett tapp på över 12 procentenheter sedan förra veckans mätning”, som SvD skriver. Men vad det i själva verket handlar om är att moderaterna har fått exceptionellt höga siffror i tidigare Demoskopmätningar. Den 4 april hade vi ökat med 9…

Junilistan kommer släpandes med bredbandsskatt

Junilistans toppkandidater har upptäckt att fildelningsfrågan engagerar många väljare, och har nu skrivit en debattartikel. Tyvärr har de inget att tillföra. Först kommer de dragande med förslag om en upphovsmannafond som ska finansieras genom bredbandsskatt. Sedan anser de att marknaden för distribution ska monopoliseras genom att webbplatserna för laglig nedladdning ska ägas att upphovsmännen själva.…