E-röstning säkert nog?

E-röstning i allmänna val är inte längre bara en idé, utan en metod som faktiskt har använts. I valet 2008 kunde Arizonas utlandsboende rösta genom att ladda upp en pdf-valsedel genom en säker uppkoppling. Eftersom valsedeln fick skrivas ut, fyllas i för hand och sedan scannas in var det inte frågan om någon renodlad e-röstning så som vi tänker oss att det kan fungera i framtiden, men det var ett steg i den riktningen.

Invändningar mot säkerheten i e-röstningssystem ska naturligtvis tas på allvar – liksom risken för att somliga utsätts för påtryckningar vid röstningstillfället – men vi ska minnas att inte heller pappersbaserade valsystem fungerar till hundra procent. Valsedlar försvinner och väljarens intentioner är ibland omöjliga att uttyda. Frågan är alltså inte om e-röstningen fungerar perfekt, utan om den fungerar åtminstone lika bra som de traditionella vallokalerna.