Tillsätt en arbetsgrupp för en uppdaterad moderat internetpolitik

SvD Brännpunkt skriver jag att vi moderater måste ompröva våra ställningstaganden i frågor som rör yttrandefrihet och integritet på nätet.

Förnyelsen av moderat internetpolitik måste börja från grunden. Utan förutfattade meningar och med ett pragmatiskt sinne bör vi tillsätta en arbetsgrupp som inför 2010 analyserar dagens verklighet och lagstiftning.

Hur kan vi avreglera internetmiljön för att underlätta företagande och hur kan vi modernisera det skydd för integritet och yttrandefrihet som vi tar för givet i den fysiska världen?