Nätneutralitet och moderat nätverk

PTS ser ett behov av regler som skyddar nätneutraliteten. Små marginaler för teleoperatörerna i kombination med bandbreddskrävande tjänster ger ett incitament att strypa vissa typer av tung trafik, som torrenttrafik och streamad video. Operatörer som erbjuder egna innehållstjänster kan dessutom ha ett intresse av att blockera konkurrenters tjänster.

Det här är naturligtvis ett potentiellt problem, men jag har själv inte tagit ställning till i vilken mån statlig reglering är önskvärd. Å ena sidan har kunden friheten att byta bort en operatör som blockerar tjänster. Å andra sidan är det svårt för konsumenter att veta vad deras operatör har för policy. Beror långa laddningstider för en viss webbplats på att webbplatsen har dålig kapacitet eller på att den egna operatören stryper överföringshastigheten? Någon typ av konsumentskydd – i form av lagkrav på nätneutralitet eller i form av tydlig information – kan bli nödvändigt.

Och så något helt annat.

Jag planerar att starta ett nätverk för moderater – både medlemmar och sympatisörer – som tror på ett fritt och öppet internet. Mitt tankearbete har inte kommit så långt, så idéer och förslag är mycket välkomna. Är en Facebook-grupp en bra plattform eller finns det andra alternativ? Vad ska nätverket heta?