Riksdagsledamot vill avskaffa fria val till Europaparlamentet

Håkan Juholt är riksdagsledamot och tidigare tillförordnad partisekreterare för socialdemokraterna. I riksdagen tillhör Juholt den grupp ledamöter som följer principen om att partiet alltid har rätt. Och om medborgarna byter bort socialdemokraterna mot nya partier bör de fråntas sin rösträtt, anser Juholt. Därför vill han avskaffa de fria valen till Europaparlamentet, berättar han för tidningen Östran.

Ett alternativ är att låta varje parlament utse dem som ska representera sitt land i Europaparlamentet. På så sätt blir det 100 procent demokratiskt förankrat i stället för för kanske 15-20 procent som valdeltagandet ligger på i vissa länder nu.

Ett annat problem är att väljarna röstar på partier som Juholt tycker illa om.

Det är partier som aldrig skulle ha en chans att komma in i riksdagen. Junilistan är ett rent missnöjesparti och Piratpartiet tycker att det är okej att stjäla det någon annan äger. Det är väldigt många som inte tar det här valet på allvar.

Den som inte röstar på socialdemokraterna tar inte valet på allvar. Och om tillräckligt många röstar på något annat än socialdemokraterna ska rösträtten avskaffas, och politiker får istället uppgiften att utse andra politiker.

Kanske är Juholts misstro mot väljarna ett utslag av att han allt för länge har tillhört en politisk adel och nu identifierar sig med makten snarare än med de väljare han representerar.

Det blir intressant att se om den socialdemokratiska ledningen tar avstånd från Håkan Juholts angrepp mot de fria valen eller om de ger sitt tysta stöd.

Hittat genom Henrik Alexandersson. Även Erik Laakso, berinder, Otyget och Kent Persson kommenterar.

Uppdatering:

Nu skriver även Expressen