Vad ska poliserna göra?

Fler poliser ska anlitas för att utreda upphovsrättsbrott.

Låt oss se till att de i så fall koncentrerar sig på kommersiella upphovsrättsintrång och inte på enskilda fildelare.

För att försäkra oss om att satsningen inte leder till mer omfattande husrannsakan i internetanvändares privata hem kan vi göra två saker.

Vi kan skärpa villkoren för husrannsakan så att misstänkt icke-kommersiell fildelning blir ogiltigt som skäl för polisen att bryta sig in i ett privat hem.

Vi kan sänka straffvärdet för icke-kommersiell fildelning så att inga andra straff än böter kommer ifråga. Då försvinner polisens möjligheter att göra husrannsakan eftersom detta endast är tillåtet om det misstänkta brottet ger ett förväntat straff som är högre än böter.