Torstensson vill värna det öppna nätet

Åsa Torstensson skriver i Computer Sweden att internets öppna arkitektur ligger bakom dess snabba utveckling. Det har hon rätt i. Öppenheten och det faktum att politiker sent insåg internets betydelse har gett oss ett relativt oreglerat nät med stort utrymme för innovation.

Nu ger Torstensson och kollegorna i regeringen Post- och Telestyrelsen i uppdrag att utreda hur ett öppet nät kan garanteras även i framtiden. Vi behöver principer som förhindrar både att internetleverantörerna styr sina kunder till vissa tjänster och att politiker reglerar fram ett filtrerat internet.

I sin artikel hyllar Torstensson sociala medier, det vill säga de tjänster som bygger på användargenererat material. En förutsättning för att den typer av tjänster ska överleva är att tjänsteleverantören saknar juridiskt ansvar för vad enskilda användare laddar upp. Hoppas att även Torstensson drar den slutsatsen.