Sarkozy presenterar Hadopi 2

Franska Författningsrådet underkände Hadopi-lagens bestämmelse om att misstänkta fildelare skulle kunna stängas av från nätet utan rättsprocess.

Men president Sarkozy ger sig inte.

Nu lägger han fram en ny version av Hadopi – Hadopi 2 som lagförslaget har kommit att kallas. Beslutet om att skicka Hadopi 2 till parlamentet har redan fattats av regeringen.

Kärnan i Hadopi 1 var att missstänkta fildelare skulle få sin internetanslutning avklippt utan rättslig prövning i domstol. Ett rättssäkert förfarande skulle ta för lång tid, ansåg Sarkozy. Författningsrådets invände att bara en domare kan fatta beslut om en så långtgående åtgärd som internetförbud.

Innebörden i det förslag som regeringen nu lägger fram är att avstängningsbeslutet ska fattas av en domare. Men inte efter en domstolsprocess utan genom ett enkelt strafföreläggande. För att få en domstolsprövning måste den drabbade överklaga beslutet.

Samtidigt lär den franska regeringen planera en lag som slår fast att en internetabonnent med ett oskyddat nätverk automatiskt blir ansvarig för olaglig fildelning som sker genom nätverket.

Fler kontroverser om fildelning är alltså att vänta i Frankrike, och eftersom dålig lagstiftning har en tendens att inspirera politiker även i andra länder finns det all anledning att följa den franska utvecklingen. Kanske kan vi stoppa Sarkozys planer genom skrivningar i telekompaketet. Åsa Torstensson får i det avseendet en central roll som ordförande i EU:s ministerråd för transporter, telekommunikation och energi.