Skolan bör lära eleverna att använda sina digitala rättigheter

I dagens DN skriver jag om skolans ansvar för att lära medborgare vilka rättigheter de har på internet.

I den fysiska världen vet alla hur de skyddar det privata genom enkla åtgärder som att låsa dörren till bostaden. I den digitala världen är det mer komplicerat, men med rätt krypteringsverktyg kan var och en skydda känsliga uppgifter och kommunikationskanaler mot obehöriga.

Att lära elever att använda sina grundläggande fri- och rättigheter på internet borde i dag vara lika självklart som att lära dem hur de använder sin rösträtt.

DN