Moderatväljare vill ha förnyad internetpolitik

SOM-institutet har undersökt hur fildelningsvanor och partisympatier samvarierar. 48 procent av de moderata sympatisörerna angav att de under senaste året inte har laddat ner film, musik eller böcker från nätet det senaste året. Det är färre än hälften. Jämfört med övriga partiers sympatisörer placerar sig moderaterna någonstans i mitten.

SvD:s IPRED-enkät från i mars bekräftar bilden av moderater som positiva till teknikutveckling och skeptiska till en politik som motverkar förändring. Moderaterna var de alliansväljare som hårdast motsatte sig en upptrappning av jakten på fildelare.

Förutsättningarna för en förnyad moderat internetpolitik borde med andra ord vara goda.