Nobels fredspris till Twitter

Bush’s tidigare rådgivare Mark Pfeifle föreslog i en debattartikel att Twitter borde tilldelas Nobels fredspris. Motiveringen är den roll som Twitter har spelat för att sprida information om situationen i Iran till människor runt om i världen.

Vid sidan av Twitter lyfter Pfeifle även fram andra betydelsen av andra sociala tjänster som Youtube och Facebook. Men han betraktar ändå Twitters roll som unik.

More so than other networks, it offers many more users the opportunity to communicate ideas, text, and media […] Additionally, through cellphone applications and SMS, Twitter proves easier to update – and harder for an oppressive regime to block – than other types of social media.

Although we don’t know how the uprising in Iran will end, or where the symbols of freedom and liberty will again be given power by people who require an unfettered means of communicating with the rest of us, Twitter and other social media outlets have become the soft weapons of democracy.

Det som gör Twitter till den starkaste kraften för demokrati och yttrandefrihet är svårigheten för staten att reglera tjänsten. Det är inte bara Twitter-grundarnas förtjänst. Svårkontrollerad yttrandefrihet är en del av internets arkitektur, och vi ska vara glada över att arkitekterna vägleddes av libertarianska idéer om decentralisering och empowerment.