Roger Wallis sågar upphovsrättslobbyisternas kampanj

De senaste månaderna har obskyra nätförsäljare hävdat att hårdare övervakning av internetanvändare resulterat i en kraftigt växande laglig nedladdning av digitala verk. När kampanjen började påpekade jag att de upphovsrättslobbyister som uttalade sig saknade statistik som var möjlig att granska. Sannolikt har de valt sina mätvärden i syfte att nå de resultat som de vill visa upp.

Seriösa aktörer som Spotify har inte observerat några tydliga avvikelser från den normala utvecklingen. Nu konstaterar även KTH-professorn Roger Wallis att upphovsrättsindustrin saknar verifierbara belägg för sina påståenden.

– Musikindustrin har allt att vinna på att trumma ut detta i medierna, men vi vet inte alls hur de kommit fram till siffrorna och vad de betyder, säger Roger Wallis, professor i multimedia vid KTH.
[…]
– Vi vet ingenting om siffrorna från Grammofonleverantörernas förening, hur de kommit fram till dem eller vad de innehåller, och så länge man inte redovisar det är de ingenting värda. Dessutom vet vi inte om det faktiskt är så att nedladdningen minskat så mycket som man påstår.

Aftonbladet

Robert Gustavsson på företaget Iprodicon tror inte heller att hårdare lagstiftning har gynnat branschen.

Men precis som Wallis påpekar vill upphovsrättsindustrin gärna sätta bilden av att statliga internetregleringar och en upptrappad jakt på fildelare är rätt väg att gå.